VELKOMMEN til BLUP.dk

denne side er dedikeret de lokale aktions- og styregrupper som tager initiativ til en bæredygtig lokal udviklingsproces for Deres eget lokalsamfund. Siden er praksisorienteret og fuld af procesværktøjer

Hvad er en BLUP?

En BLUP samler lokalsamfundet i en fælles Bæredygtig Lokal UdviklingsProces, hvis formål er at skabe et bæredygtigt lokalsamfund.

Hvorfor?

Bæredygtighed bliver et bærende element i fremtidens attraktive lokalsamfund. Bæredygtighed forstås i en BLUP meget bredt som en konkret udvikling af natur, miljø, sociale og økonomiske forhold og lægger sig op af FNs 17 Verdensmål. Uden at lokalsamfundene medvirker, når vi ikke verdensmålene i 2030. 

Hvordan?

I 2021 afvikles der en BLUP i 10 danske landsbyer. Til hver landsby stilles et BLUP framework til rådighed, som skaber en overskuelig ramme om processen til understøttelse af udviklingen af det enkelte lokalsamfund. Processen vil blive forskellig fra landsby til landsby, da udfordringer og behov varierer. Forløbet understøttes af et sekretariat med kursustilbud, projektledelse, rådgivning og facilitering.

Processen vil involverer samarbejder internt i lokalsamfundet, mellem de medvirkende lokalsamfund, samt med den pågældende kommune. 

Mission?

Vi kæmper for lokalsamfundets bæredygtighed og det gode liv.  

Vi tror det er vigtigt  I som lokalsamfund gør en lokal forskel, der har global betydning. Hvis vi skal nå de ambitiøse klimamål for 2030, bliver vi nødt til at have alle lokalsamfund med. At samles om så store mål, styrker også den lokale sammenhængskraft og det gode liv.

Hvem er vi?

Bag BLUP står Landsbyhøjskolen. BLUP afvikles i 2021 for første gang, støttet af Erhvervsministeriet og 8 kommuner: Faaborg-Midtfyn, Hedensted, Kerteminde, Næstved, Nordfyns, Skanderborg, Sønderborg og Tønder Kommune.

BLUP-sekretariatet

Helene Simoni Thorup, helene@simoni.dk , 24 25 57 72

Tyge Mortensen, tygemortensen@gmail.com , 60 91 58 45

.