SCENARIE fasen

I scenariefasen skabes der et ønskværdigt fremtidsbillede for lokalsamfundet. Vi kan kalde det “Vision 2030”.

Når man arbejder med fremtidsbilleder er det vigtigt at tænke på fremtiden som en vifte af muligheder. Også kaldet fremtidsviften.

Vi vil lægge op til at I i denne fase tegner følgende tre scenarier.

  • Baseline scenariet – en fremtid uden de store ændringer
  • Worst case scenariet – hvis det værst mulige sker fordi vi bare lod stå til
  • Det ønskværdigt scenarier – et bæredygtigt lokalsamfund

Vi tror at fremtiden er et valg. Hvis man ikke vælger en anden bedre fremtid end den I har idag, vil det scenarie vi kalder ‘Baseline scenariet’ højstsandsynligt bliver realiteten. Men det kunne også blive det scenarie vi her kalder ‘Worst case’, dvs hvis det man ikke ønsker alligevel sker, fordi vi forblev passive.

At vælge et bæredygtigt lokalsamfund er et aktivt valg, der kræver et grunddigt forarbejde og en stor opbakning fra lokalbefolkningen og en klart formuleret vision der bygger på en positiv grundfortælling.

Forudsætningen for at tegne fremtidsbiledet af “Vision 2030” som et bæredygtigt lokalsamfund, bygger på den forrige fases input. Altså de drivere man har fundet frem til, men også at man kan fremvise solide data og pege på realistiske trends der får betydning. ud fra dette fundament kan man begynde at drømme visionært og realistisk.