DESIGNING af handleplaner for landsbymålenes projekter

I designfasen arbejder de etablerede projektgrupper under supportering fra styregruppe og BLUP sekretariatet.

Arbejdsgrupperne arbejder som udgangspunkt selvstændigt, men samles løbende til små inspirations kurser i følgende emner:

  1. Projektledelse
  2. Fundraising
  3. Mødeledelser