BASELINE scenariet

Hvis vi forudsætter at der ikke vil indtræffe de store ændringer i fremtiden, så har vi Jeres Baseline scenarie. Det kan selvfølgelig være helt ok, hvis man tror det er tilfældet.

Når I sætter jeg for at lave jeres baseline scenarie, skal I forestille Jer år 2030 og så tegne fremtidsbilledet om 10 år, med afsæt i den virkelighed I har idag og de lokale tendenser I ser i nutiden. I behøver i første omgang ikke at vurdere om det er realistisk eller ønskværdigt. I skal i stedet fremskrive de udviklingen I ser idag, men uden at der er tager drastiske revolutionerende nye valg og tiltag.

Baseline scenariet bruges til efterfølgende at vurdere hvor realistisk og ønskværdigt det er.

HVORDAN

I kan lave baseline scenariet på følgende måde:

  1. Afdæk de lokale udviklingstendenser som I ser, både de positive og de negative. List dem op.
  2. Fremskriv tendenserne til 2030 list dem op ved siden af den liste I lavede under pkt 1
  3. BLUP sekretariatet tilbyder en online baseline-workshop, hvor I kan invitere max 25 fra jeres lokalsamfund med og medbring de to lister fra pkt 1 og 2. Baseline-workshoppen holdes sammen med ‘Worst-case-scenarie’ workshoppen.