DET BÆREDYGTIGE SCENARIE

Det bæredygtige scenarie skal være så visionært og bredt at det rummer alle de drømme om et godt og bæredygtigt liv, der findes i Jeres lokalsamfund. Vi kan også kalde det for “Vision 2030”.

Vision 2030 indeholder en række Landsbymål (indsatsområder), som kan præsenteres på Fremtidsværkstedet, for hele landbyen.

 

HVEM

Det er styregruppens opgave at få sat processen med at skabe en Vision 2030 igang. Det kan gøres ved at involvere borgerpanelet i en workshop forud for Fremtidsværkstedet.

Helt konkret udvælger I på en workshop en række indsatsområder som beskrives som Jeres Landsbymål.

 

HVORDAN

Der lægges op til at man vælger sine Landsbymål indenfor Lagkagens 5 kategorier, der er en model for bæredygtig udvikling nedefra op (bottom-up). Der er sammenhæng mellem Verdensmål 11 og 17, hhv Bæredygtigt Lokalsamfund og Partnerskab, men ikke løsreven fra alle de andre mål:

 1. Bæredygtigt lokalsamfund
  • I en BLUP er den 11. Verdensmål om Bæredygtige Lokalsamfund det mest centrale, derfor er det sat i bunden som foden på lagkagen.
  • Landsbymålet drejer sig om at gøre lokalsamfundet og bosættelserne inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
 2. Biosfæren
  • Fundamentet for al liv og virke er at den levende del af kloden er i harmoni. Derfor er Biosfæren fundamentet for alle andre mål.
  • Landsbymålet drejer sig om at vi skal
   • bekæmpe klimaforandringerne og sikre rent vand, god sanitet, biodiversitet, samt bæredygtig energi og forbrug.
 3. Samfundet
  • Civilsamfundet er der hvor vi tager os af hinanden og lever det gode liv.
  • Landsbymålet drejer sig om at vi skal
   • sikre et sundt liv, livslang læring, ligestilling, stærke fællesskaber og institutioner, samt omsorg for de sårbare.
 4. Økonomien
  • Historisk set er det på ryggen af civilsamfund at erhvervsstrukturer og samfundsinstitutionerne er skabt
  • Landsbymålet drejer sig om at vi skal
   • fremme innovative tiltag, turisme, jobmuligheder, infrastruktur og reducere uligheden i lokalsamfundet.
 5. Partnerskaberne.
  • For at nå i mål behøver vi at samarbejde og skabe fælles fodslag for en fælles fremtid
  • Landsbymålet drejer sig om at vi
   • skal revitalisere det lokale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke det regionale, nationale og globale samarbejde

Se modellen nedenfor.

 

DREJEBOGEN

Vi har udarbejdet en overordnet Drejebog for en workshop i Landsbymål der kan downloades her: Drejebog BLUP Landsbymålsproces (Vision 2030)

Drejebogen lægger op til en to timers proces med flere deltagere, som en styret facilitering enten online eller analogt. Men den kan også være en ramme for en miniworkshop bare for styregruppen eller en nedsat Visionsgruppe.

Ideelt set formulere man 5 Landsbymål for en given tidsramme på ex 2-3 år. Hvis man har flere Landsbymål, kan de sættes ind i et længere tidsperspektiv på ex 5 år eller 10 år, men gemmes til senere for at holde fokus. Læs mere om metoden med at se fremtiden som Horisont 1 – 2 – 3