En ‘driver’ er en lokalt eller global drivkraft som man tror vil få indflydelse på den lokale udvikling. Der skelnes ikke mellem de strategiske tiltag kommunen eller lokalsamfundet selv har sat, eller udefrakommende megatrends der får betydning.

Formålet med at skae sig et overblik over lokalsamfundets drivers, er at kvalifisere en vision/scenarie i den næstescenariefase.

Hvis man laver et virkelig grunddigt forarbejde med kortlægningen og trendsspottingen så bliver scenariefasen nemmere og mere realistisk.

HVORDAN?

  1. Sammel data fra kortlægningen i google drev. Både de kommunale data og dem man selv har samlet ind lokalt.
  2. Der laves en trendspotting via spørgeskema til borgerpanelet, med afsæt i den trendsoversigt der står på hjemmesiden. BLUP sekretariatet laver et oplæg til spørgeskemaet.
  3. BLUP sekretariatet tilbyder en online workshop hvor man deltager max 25 fra Jeres lokalsamfund. På denne workshop arbejdes der udfra data i kortlægningen, der arbejdes med trendspotting og det hele samles i nogle drivers for Jeres lokalsamfund.