FOKUSGRUPPER
En fokusgruppe er et struktureret gruppeinterview, der har som formål at give information om gruppedeltagernes holdninger, viden og drømme.

Det involverer en gruppe af deltagere. Vi synes selv at en af de største fordele med fokusgruppeinterview i et lokalsamfund er at man kan skabe en gruppe dynamik der kan have varig effekt. Dvs man kan involvere og engagere en gruppe af medborgere i den fælles BLUP.

Det er en god metode til at få mange vinkler på en problemstilling – og lade flere mennesker komme til orde på en gang. I kan f.eks. samle ‘en håndfuld’, som repræsenterer enten virksomheder, foreninger, unge tilflyttere med børn eller de aktive ældre.

Gruppeaspektet betyder, at deltagerne kan hjælpe hinanden med at tænke og formulere holdninger.

Det giver et dynamisk interview, som kan tage mange retninger. Også uventede retninger, hvor deltagerne kommer ind på emner, du ikke have forventet.

Det gør fokusgrupper velegnede, når du vil udforske emner, du (eller andre) endnu ikke ved som meget om.

Hent inspiration herfra:

Hvornår skal du vælge fokusgrupper  frem for individuelle interviews 

Kender du de 4 roller der skal besættes til et fokusgruppe interview

Hvorfor jeg er større fan af fokusgrupperend Steve Jobs var