Som det aller første i en BLUProces sættes rammer og retning for processen. Den del af processen kalder vi Framing.

Framing består overordnet af 3 delopgaver:

 1. Styregruppen sammensættes (som det første)
 2. Forventningerne afstemmes
  • Formål afklares og formuleres – hvorfor er det vigtigt med en BLUP?
  • Tidshorisonten vælges – hvor lang tid skal vi se frem?
  • Projektforløbet  skitseres – processens deadlines og framework
  • Resultater – hvad vil vi gerne nå frem til?
 3. Borgerpanel etableres (som det sidste)