Som det aller første i en BLUProces sættes rammer og retning for processen. Den del af processen kalder vi Framing.

Framing består af tre dele

  1. Styregruppe og borgerpanel etableres
  2. Forventningerne afstemmes
  3. Lokalsamfundet kortlægges

Styregruppen etableres

Vi lægger op til at den ideelle styregruppe består af 6 personer. Bliver styregruppen mindre er den sårbar overfor frafald og bliver den større er det sværere at fastholde ansvaret. Men det er som regel også det muliges kunst og man ka sagtens ende med at være færre eller flere.

Vi lægger også op til at man forsøger at gå efter at få sammensat styregruppen efter kompetencer udfra Gladwells “Loven om de få” (Law of the few). Gladwell har analyseret sig frem til at for at få mennesker kan gøre en stor forskel hvis man sammensætter projektgrupperne efter en simpel regel om at de skal indeholde tre typer af personer:

  1. Kenderen, som er god til at samle viden og er kvalitetsbevidst
  2. Netværkeren, der er god til at kontakte og samle mennesker
  3. Historiefortælleren, der er god til at formidle og sælge ideerne

Vi foreslår at man bruger Gladwells teori til at udvælge styregruppen. Et godt spørgsmål er: “Hvem i styregruppen der dækker, hvilke af de tre typer?”. Gladwell argumentere for at få mennesker på den måde kan udrette store ting. Hvis man mangler en af typerne, vil man ofte køre træk på et tidspunkt, eller mærke at man ikke kommer ud over rampen med det man vil.

I den følgende video uddyber Tyge: