FREMTIDSVÆRKSTEDET

Når I sammenkalder landsbyen til et fremtidsværksted er det for at skabe lokalsamfundet fremtid sammen.

På Fremtidsværkstedet præsenteres “Vision 2030”, som er udarbejdet sammen med borgerpanelet. Det er et bæredygtigt  fremtidsbillede af lokalsamfundet, det bare lægger op til en idegenerering på spørgsmålet: “Hvordan når vi frem til det?”

Et Fremtidsværksted munder ud i etablering af projektgrupper indenfor hvert landsbymål.

Der kommer en mere detaljeret beskrivelse af Fremtidsværkstedet senere.