Et lokalsamfunds grundlæggende behov vil altid være dem der guider en bæredygtig udviklingsproces. Vi bruger Manfred Max-Neffs teori om “Grundlæggende Menneskelige Behov“, der er målrettet mennesker i forhold til et lokalsamfund. Maslows behovspyramide er også en kendt model, men den fokusere på dig som individuel individ og er til modsætning til Manfreds Max-Neffs, bygget op som et hiraki. Bortset fra det første behov (overlevelse), så er er alle behov i Max-Neffs model, ligestillede.

Manfred Max-Neffs “Grundlæggende Menneskelige Behov” antager et direkte og deltagende demokrati, der tilskynder til kreative løsninger – bottom up.  Det er i den kontekst at behovende skal ses og det der gør dem super relevante for en BLUP.

Tilfredstillelse af de Grundlæggende Menneskelige Behov

Den grundlæggende divergens mellem de grundlæggende menneskelige behov og deres tilfredshed italesættes normalt ikke eller overses fuldstændigt. Hvornår har du mon sidst snakket om det ved en fællesspisning eller et borgermøde, andet end måske som jokes. Det kan have at gøre med forskellen mellem menneskelige behov og den vante forestilling om økonomiske “ønsker”, som er uendelige og umættelige.

Grundlæggende menneskelige behov skal forstås som et system: det vil sige alle grundlæggende menneskelige behov er indbyrdes forbundne og interaktive.

Derudover skal behovene imødekommes inden for tre sammenhænge: (a) i forhold til sig selv, (b) i forhold til ens sociale gruppe/lokalsamfund, og (c) med hensyn til miljøet.

Alt dette betyder også, at ethvert grundlæggende menneskeligt behov, der ikke er tilstrækkeligt opfyldt, fører til menneskelig fattigdom og/eller et ikke funktionsdygtigt lokalsamfund.

Her kommer de 9 grundlæggende menneskelige behov:

  1. Levedygtighed
  2. Beskyttelse
  3. Kærlighed
  4. Forståelse
  5. Deltagelse
  6. Rekreation
  7. Kreativitet
  8. Identitet
  9. Frihed

Hvordan tilfredsstilles de enkelte behov?

ad.: 1: Levedygtighed