INTERVIEWS

Et interview foregår typisk en-til-en.

Metoden anvendes hvor I er interesseret i den enkeltes fortællinger og individuelle forståelse af  problemstillinger, muligheder og ønsker for fremtiden. Det kan feks være interview med bestyrelsesformænd og -kvinder for foreninger, virksomhedsejere, nytilflyttere eller unge. Afhængig af Jeres formål. Det kan også være et bredt udsnit af den lokale befolkning.

Man kalder det en kvalitative undersøgelse, i modsætning til ex en spørgeskemaundersøgelser der kaldes kvantitativ.

På Charlotte Albrechtsen blog kan I få input til følgende:

Sådan vælger du deltagere til din interviewundersøgelse

Sådan lykkes du med at rekruttere deltagere til dine kvalitative undersøgelser