KORTLÆGNING AF VORES LOKALOMRÅDE

Hvor står vi idag?

Som en start på en Bæredygtig Lokale UdviklingsProces er det relevant at kortlægge udgangspunktet. Dvs hvordan lokalsamfundet ser ud idag og en kortfattet historisk forklaring.

Evt kan I spørge kommunen inden I går igang, hvilke data de kan trække ud om Jeres lokalsamfund. Brug så data derfra som I synes er relevante og suppler selv fra den nedenstående liste her:

Vi foreslår at I prøver at beskrive Jeres lokalsamfund I denne disposition:

 1. KORT med det geografiske område
 2. HISTORIE
 3. NØGLETAL
 4. BESKRIVELSE AF LANDSBYEN
 5. HVILKE PLANER OGSTRTAEGIER FINDES DER FOR LOKALSAMFUNDET?
 6. DEN LOKALE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE
 7. STYRKER og SVAGHEDER, MULIGHEDER og TRUSLER
 8. ELEVATORTALEN

I kan hente et skrivedokument i Jeres landsbymappe på google drev.

 

Ad. 1: KORT med det geografiske område

 • https://www.google.dk/intl/da/earth/

 

Ad. 2: HISTORIE

 • Beskriv kortfattet den historiske udvikling.  I behøver ikke at gå længere tilbage end ca 10 år, for at holde fokus på fremtiden med afsæt i den  seneste udvikling.

 

Ad. 3: NØGLETAL

 • Borgere
  • Befolkningstal, 2011: xxx
  • Befolkningstal, 2019: xxx
  • Befolkningstal, 2030: (estimeret)

Bonusinfo: Befolkningstallet dækker over 4 tal. Antal tilflyttere, antal fraflyttere, antal døde og antal fødte. Nogle steder på landet er andelen af ældre høj. Det betyder, at antal døde og fraflytningen til ældreboliger godt trækker det generelle befolkningstal ned. Men derfor kan tilflytningen af børnefamilier i virkeligheden godt være stigende alligevel. Hvis I vil perspektivere befolkningstallet, kan I undersøge, om der er en stigende eller faldende tendens for tilflytningen alene. 

 • Gennemsnitsalder:  xx år
  • Andel under 22 år:  xx %
  • Andel over 65:  xx %
  • Beskæftigelse: xx %

Bonusinfo: I Danmark var gennemsnitsalderen 41,8 år i 2020. I kan finde gennemsnitsalderen for jeres kommune i StatistikBanken her . Har I lyst til at gå i dybden med hvem I er, så kan I også finde tal for ‘antal børn i husstanden’, civiltilstand, husstandsindkomst og uddannelsesniveau. Beskæftigelse kan yderlig udpensles i antal topledere, lønmodtagere, ledige, pensionister, børn u. 16 og  selvstændige.

 • Boliger
  • Gennemsnitlig liggetid: xxx dage
  • Kvadratmeterpris: xxxx  kr/m2

Bonusinfo: I Danmark var gennemsnitlige liggetid 203 dage i 2020 for huse (paracelhuse og rækkehuse). I kan finde tallene for jeres kommune i undersøgelsen her. For at finde tal for lokalområdet skal I spørge den/de lokale ejendomsmægler.

 • Fakta om services
  • Læge: x km,
  • Bibliotek: x km
  • Dagligvarer: x km
  • Dagpleje/Vuggestue: x km
  • Børnehave: 0 km
  • Skole: 0 km
  • Gymnasium: x km
  • Andet ??
 • Fakta om transport
  • Afstand til togstation: x km
  • Afstand til motorvej: x km
  • Direkte bus til: xx

 

Ad. 4: BESKRIVELSE AF LANDSBYEN

Beskriv landsbyen med udgangspunkt i interviews, jeres lokale viden, historiske kilder, data og diverse beskrivelser. Hvem er I?

 

Landsbyen 2020 Landsbyen 2030 (mål)
Landsbyforeninger. Hvordan er I  organiseret? Oplist foreninger / klubber / netværk
Mødesteder Oplist byens mødesteder
Kulturliv  Oplist de væsentligste begivenheder
Historiske Begivenheder  Oplist de væsentligste begivenheder
Landsbykultur Beskriv kort jeres kultur og identitet i landsbyen (f.eks. åben, lukket, sammenhold, iværksætteri, påhitsom, tilbageholdende, jantelov)
Natur og tilgængelighed
Erhvervsliv Oplist de væsentligste virksomheder
Byens fysiske fremtræden Hvordan opleves den for en turist
Det frivillige engagement Uddyb evt om det er lavt, normalt, stærkt ?

 

Ad. 5: HVILKE PLANER OGSTRTAEGIER FINDES DE>R FOR LOKALSAMFUNDET?

Hvilke planer er i støbeskeen, hvilke projekter der er på vej og har I valgt at arbejde med særlige indsatsområder i lokalområdet?

 • Kommunens strategier for lokalområdet?
 • De lokale foreningers?
 • De lokale virksomheders?
 • De lokale institutioners?

 

Ad. 6: DEN LOKALE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

 • Hvis I vælger at lave sådan en kan resultatet indføres her.

 

Ad. 7: STYRKER og SVAGHEDER, MULIGHEDER og TRUSLER

 

TABEL 2
STYRKER SVAGHEDER
Jeres tekst Jeres tekst
MULIGHEDER TRUSLER
Jeres tekst Jeres tekst

 

Bonusinfo: Find inspiration om SWOT analysen på BLUP hjemmeside: http://blup.dk/swot-analyse/

 

Ad. 8: ELEVATORTALEN (grundfortællingen)

 • En kort beskrivelse af dit lokalsamfund til en du møder en, som er interesseret i at flytte til området. 

Bonusinfo: Find inspiration om Elevatortalen på BLUP hjemmeside: http://blup.dk/elevatortalen/