LANDSBYENS UDVIKLINGSKAPACITET

Det er målet med en BLUP at styrke landsbyens evne til at tage hånd om sin egen udvikling. Det kaldes med andre ord også at styrke landsbyens udviklingskapacitet.

Vi bruger Hanne Tanvig og Lise Herslunds model som afsæt for en analyse af landsbyens udviklingskapacitet indenfor 5 områder eller kapitaler som der bruges i modellen:

 • Human kapital – Demografi, viden, kompetencer og hvordan de styrkes
 • Social kapital – Relationer mellem mennesker, fællesskaber og hvordan de styrkes
 • Politisk kapital – Mobilisering og organisering til udvikling og hvordan den kapital styrkes
 • Fysisk kapital – Brug af særlig natur eller andre fysiske ressourcer til styrkelse af udviklingskapaciteten
 • Økonomisk kapital – Brug af lokale funktioner og faciliteter til styrkelse af udviklingskapaciteten

Landsbyens udviklingskapacitet positioneres på tre niveauer:

 1. RØD
  • Manglende eller kun vage tiltag til styrkelse af udviklingskapaciteten. Ingen organisering af betydning
 2. GUL
  • Lokalsamfundets tiltag til styrkelse af udviklingskapaciteten uden målrettet at opsøge og omsætte ressourcer udefra (her tæller tiltrækning af puljemidler til projekter ikke i sig selv)
 3. GRØN
  • Lokalsamfundets målrettede tiltag for at tiltrække og implementere eksterne ressourcer til styrkelse af udviklingskapaciteten.

Analysen tager afsæt i de aktiviteter, events, projekter og lignende indenfor de sidste 5 år. Hver aktivitet sættes ind i et skema som det nedenstående.

Eksempel på aktiviteter i landsbyen  katagoriseret og sat ind i forskelige trin afhængig af hvordan de har været afviklet, kan ses på side 11 i:  Hanne Tanvig og Lise Herslund, 2020

Modellen bygger på et større studium, som Hanne Tanvig og Lise Herslund har afsluttet for nylig. Man kan orientere yderligere sig i de to hæfter og den store hovedrapport, som danner grundlaget, og hvori man desuden kan læse om de tre konkrete eksempler: Fur, Rødding og Vorbasse:

De følgende videoer er hhv. fra lanceringen af modellen på et webinar den 8. december 2020 og fra den opfølgende web workshop den 21. januar. Her kan I finde uddybende forklaringer på baggrund og indhold i modellen.

Introduktionen den 8. december 2020

 

Opfølgende web workshop del 1

 

 

Del 2