MOBILISERING af lokalsamfundet til en BLUP

Helt afgørende for en BLUP er, at lokalsamfundet selv tager hånd om processen. BLUP sekretariatet og kommunens repræsentant står til rådighed med både støtter og hjælper, men det er en gruppe af frivillige i lokalsamfundet, som skal tage initiativet og styringen.

At kunne rekruttere frivillige til en BLUP er derfor en hel central aktivitet, og det første der sker.

Man kan starte en BLUP på to måder:

  1. Kommunen retter henvendelse til Lokalrådet med en opfordring
  2. Lokalrådet tager selv kontakt til BLUP sekretariatet og/eller kommunen

Det næste der sker er, at initiativtagerne i lokalsamfundet knyttes sammen med BLUP sekretariatet og aftaler et partnerskab om en Bæredygtig Lokal UdviklingsProces. Finansieringen aftales evt med kommunen.

Det er som regel en eller to frivillige i lokalsamfundet som enten bliver opfordret eller som får ideen. For de første få, gælder det derfor om at samle en gruppe omkring sig, som vil påtage sig opgaven at facilitere hele BLUProcessen.

BLUP opfordre til at man involvere frivillige på 3 forskellige niveauer:

  • etablerer en styregruppe på ca 6 personer
  • knytter et løstkoblet borgerpanel til styregruppen
  • facilitere åbne involverende borgermøder for alle i lokalsamfundet

Læs mere om etablering af styregruppen HER

Læs mere om etableringen af et borgerpanel HER