SAMTALESALON

Hvad: 

Der er tre helt grundlæggende karakteristika, der adskiller Samtalesaloner fra andre former for møder:

 1. En samtalesalon er stramt styret af en vært, der på forhånd har valgt et emne, formuleret nogle spændende spørgsmål og samtale-startere og komponeret en drejebog med en masse forskellige samtaleøvelser, som gæsterne skal opleve undervejs.
 2. Der er ikke noget mål med samtalesalonen andet end selve samtalerne og de nye møder og erkendelser, der opstår gennem dem. Samtalesalonens styrke er, at gæsterne får lov at tale uforstyrret og intimt sammen uden bagefter at skulle stå til regnskab for indholdet af deres samtaler.
 3. Alle der er tilstede er ligestillede og deltager aktivt i salonen. Der er ikke nogen oplægsholdere og tilhørere. Kun værter, der udstikker rammerne – og gæster, der taler med hinanden ud fra værtens instrukser.

Bruges hvor:

En Samtalesalon er et nemt alternativ eller supplement til en foredragsaften, generalforsamling, møde, reception, debat, kaffepause, indvielse af nyt lokale, byfest eller bare hyggeaften i landsbyen. 

Tid:

Når samtalerne først er godt igang vil de være svære at stoppe. Det er dog en fordel at aftale et sluttidspunkt inden i går i gang. Vi foreslår to timer afhængig af hvor mange temaer, øvelser eller skift I vælger at lægge ind. 

Deltagere:

Fra 6 til uendeligt

Materialer:

 • Et rum indrettet med siddepladser hvor man kan samtale to og to eller tre og tre.
 • Et fortrykt samtalemenu (se nedenfor)
 • evt lidt drikkelse og snacks

Trin-for-trin-guide:

 1. inviter til samtalesalon i god tid og tydeliggør at det drejer sig om en samtalesalon hvor man skal møde andre mennesker man ikke nødvendigvis kender, og tydeliggøre også hvilket tema der er for samtalesalonen.
 2. Byd velkommen og starte evt med en icebreaker (se andet steds) for at løsne op og få deltagerne til at slappe af.
 3. Præsenter temaet og sæt folk sammen enten to og to eller på anden vis.
 4. Præsenter evt de 5 salon-samtale-principper 
  1. 5 salon-samtale-principper
   1. Uforstyrret samtaletid
    Ingen forstyrrende mobiltelefoner – kun andre samtalelystne gæster.
   2. Møder med mennesker, der ikke ligner én selv
    Lysten til at lytte og få indblik i, hvordan og hvorfor andre tænker og lever som de gør. Og modet til at blive udfordret på sine egne holdninger.
   3. Faste rammer
    Værter og spørgsmål, der sikrer, at alle finder nogen tale med – og hurtigt kommer i gang med at tale om noget interessant.
   4. Alle snakker med og snakker sammen
    Ingen passive tilhørere, kværulanter eller kedelige foredrag — kun nysgerrige samtalepartnere.
   5. Alle mennesker er spændende samtalepartnere
    Troen på, at vi hver især har en masse at sige om livets og samfundets store emner. Og at Samtalesalonerne er en god måde at øve sig i at ytre sig.
 5. Aftale hvor lang tid denne runde af samtale varer og hvordan du vil bryde ind i samtalen og stoppe den.
 6. Når tiden er gået afrundes med et ønske om at folk har fået åbnet for nye indsigter og mødt nye mennesker på en positiv måde.

Tips:

 • Forventningsafstemningen er vigtig. Sørg for, at gæsterne fra start kender disse fem grundprincipper – for så kan du altid henvise til dem, hvis der undervejs er nogen gæster, der begynder at stille spørgsmålstegn eller gerne bare vil have lov at kigge på.
 • Hvis du ikke har prøvet det før, kan det godt føles lidt overvældende at skulle udstikke en masse instrukser og fortælle andre voksne mennesker, hvem de skal tale med om hvad, hvornår. Så her er det vigtigt at huske sig selv på, at det netop er dét, de er kommet for. Og at de har brug for din hjælp til at komme i gang.
 • Vigtigt, at du som vært træder tydeligt i karakter fra starten, så gæsterne hele vejen i gennem kan føler sig trygge – både ved, at der bliver taget hånd om dem og at der er en mening med værtens mange instrukser.
 • Bedst at sætte folk sammen to og to, så der ikke er nogen, der ender med at sidde i en gruppe uden at sige noget. Når man bare snakker sammen med én anden, så er man nærværende og fokuseret på en hel anden måde. Man ser og lytter til den anden og glemmer alt andet omkring sig. 
 • Hvis du sætter dem sammen i grupper så indtroducer princippet om runder og talerækker, for at sikre alle får sagt noget.
 • Hold tiden: Vi gør altid en dyd ud af at holde tiden, så Samtalesalonen slutter præcis på det tidspunkt, vi har angivet i invitationen. Det er vigtigt af flere grunde: 1) Mange lader helt være med at komme til åbne møder og debatter, fordi de frygter, at det trækker i langdrag . 2) hvis du går over tid, begynder gæsternes opmærksomhed at rette sig mod parkeringsbilletter, babysittere, knurrende maver eller den truende morgendag – og de begynder lige så stille at sive eller sidde på nåle.

 

Ekstra:

Samtalemenuen

 • Samtalemenuen er et fortrykt ark med en række spørgsmål der relatere sig til emnet. Menuen er ikke en check-liste, som man skal igennem, men mere tænkt som en á la carte menu med spørgsmål, der har til formål at inspirere og stimulere samtale. Man skal ikke føle sig bundet til spørgsmålene men mere bruge dem som kick start af samtalen.
 • Eksempel på Samtalemenu hvor temaet er “Nærdemokrati”:
  • Dagens Menu
   • Hvornår har du sidst følt at du gjorde noget der styrkede demokratiet?”
   • Synes du demokratiet er i farer, eller helt vil være forsvundet om 50 år?
   • Hvad kan vi gøre i landsbyen for at fremme nærdemokrati?

Samtalezoner (leg med rummet)

 • En måde at strukturere de længere samtaler på, er ved at inddele salonen i en række samtale-zoner. Hver zone kan være et tydeligt markeret bord eller rum, så det er let at se, hvor grænserne går mellem zonerne. 
 • I hver zone lægger du et oplæg til en samtale, der passer til temaet. Et spørgsmål eller en kort tekst. 
 • Bed derefter deltagerne om at fordele sig ud på de forskellige zoner. Både efter interesse, men også så der er nogenlunde lige mange i hver zone. Mind dem om, at de kommer til at få mulighed for at rotere til de andre zoner, så de på ingen måde er låst af deres valg.

Prioriteringer

 • Prioriteringsøvelsen handler om at finde frem til det, som er vigtigst for os, både hver især og sammen. 
 • Start med at give hver deltager 5 samtalebrikker med emner, som de skal prioritere. Det er vigtigt, at du laver 4 forskellige sæt á 5 samtalebrikker, så deltagerne ikke prioriterer ud af de samme ting. Et sæt kunne for eksempel være Mad, Rengøring, Familie, Tænkepauser og Musik. 
 • Start med at give deltagerne tre minutter til at sortere deres egne brikker i en prioriteret rækkefølge. 
 • Bed dem dernæst om at sætte sig sammen to og to med nogen, der ikke har de samme brikker som dem selv. Giv dem 15 minutter til at lave en fælles prioritering af deres 10 brikker: Hvorfor vil de prioritere som de gør? Hvor er de uenige eller i tvivl? 
 • Dernæst beder du deltagerne sætte sig sammen i grupper på fire, hvor alle 20 samtalebrikker kommer i spil. Nu har de 20 minutter til i fællesskab at prioritere alle brikkerne i een stor liste.

Samtale-squaredance

 • I en samtale-squaredance beder du halvdelen af deltagerne om at stå i en cirkel med ansigterne udad. 
 • Bed derefter den anden halvdel af deltagerne om at stille sig i en cirkel udenom med ansigterne indad, således at hver deltager står overfor en anden deltager. 
 • Bed derefter alle i indercirklen om at fortælle noget til den, der står overfor dem i ydercirklen – og dem i ydercirklen om at svare på det. 
 • Efter fem minutter beder du alle om at stoppe samtalerne, og deltagerne i ydercirklen rykke en plads til højre, så alle står overfor en ny samtalepartner. 
 • Bed derefter deltagerne gentage øvelsen, så indercirklen igen får lov til at få sparring på deres idé. 
 • I alt fortæller indercirklen om deres idé tre gange og får tre gange sparring. Derefter bytter man roller, så det er deltagerne i ydercirklen, der fortæller om et projekt — og dem i indercirklen der hjælper dem videre.

Del et spørgsmål

 • Det er en ydmyg opgave at være salonvært. Man prøver at definere nogle spørgsmål, som man selv synes er spændende nok at snakke om. Men man overser altid en masse oplagte spørgsmål og emner. 
 • En god måde at afslutte en salon på kan også være at invitere alle deltagerne til at skrive det spørgsmål, som de synes, der skullet have været med til en samtalesalon om aftenens tema. 
 • Indsaml derefter alle spørgsmålene og bland dem i en skål eller en hat, og giv deltagerne mulighed for at trække et spørgsmål fra hatten. Bland deltagerne og sæt dem sammen med nye samtalepartnere og giv dem 15 minutter til at snakke om det spørgsmål de havde trukket.

Spontansparring 4-4

 • sparringsrunden får deltagerne lejlighed til at få sparring og råd til, hvordan de kan komme videre med de udfordringer de sidder med. Inddel deltagerne i grupper på fire, og bed en af deltagerne i hver gruppe om at fortælle sin gruppe om en udfordring eller en problemstilling, som vedkommende gerne vil have sparring på. Derefter får de øvrige tre deltagere i gruppen mulighed for at spørge ind og komme med idéer og løsningsforslag fra deres personlige og faglige perspektiv. Efter 15 eller 20 minutter kan du stoppe sparringsrunden, eller starte en ny runde, hvor en ny person i hver gruppe får lejlighed til at fortælle om, og få sparring på, sin udfordring.

Samtale-kvadrille: 

 • En samtalekvadrille er inspireret af folkedans og lanciers. Her sætter du deltagerne sammen i grupper af fire. Forbered tre forskellige spørgsmål indenfor mødets tema og giv så deltagerne fem minutter til først at snakke om spørgsmål 1 med samtalepartneren på deres ene side, spørgsmål 2 med den til deres anden side og spørgsmål 3 med den sidste. 
 • For eksempel kunne tre hurtige kvadrille-spørgsmål om “Generationsskiftet i landsbyen” være “Hvad savner du da du var yngre?”, “Hvad glæder du dig til ved at blive ældre i landsbyen”, “Hvad er det bedste ved den alder, du har lige nu?” På denne måde møder deltagerne hurtigt tre nye ansigter, får berørt dagens tema på en let og tilgængelig måde, og bliver varmet op til nogle af de længere og dybere øvelser.

Afslutning af en samtalesalon er vigtig. Det er det sidste indtryk de tager fra samtalesalonenen med og derfor anledningen til at komme igen, eller forevigt blive væk, hvis den falder til jorden. Her er et par forslag:

 • Holdningsbarometer:
  I et holdnings-barometer udstikker du to punkter i hver sin ende af lokalet. Det ene punkt står for “helt enig” og det andet punkt for “helt uenig”. Derefter siger du en påstand — for eksempel “har det været en god samtalesalon?” eller “skal vi have nedlagt flere skoler i kommunen?” — og derefter beder du deltagerne fordele sig på aksen mellem de to punkter alt efter, hvor enige eller uenige de er i påstanden. På denne måde får I en meget synlig afspejling af deltagernes holdninger til denne påstand. Derefter begynder du at spørge de enkelte deltagere, hvorfor de har stillet sig, hvor de står. Det er en god idé at opfordre deltagerne til at bevæge sig på aksen, hvis de hører argumenter eller forklaringer, der får dem til at genoverveje eller ændre deres holdning. Holdningsbarometeret synliggør netop, hvor forskelligt vi hver især forstår de samme ord og udsagn.
 • Popcorn: Den nemmeste måde at afslutte en salon på, er ved at samle deltagerne til sidst og invitere dem til at dele det, som de synes har været de mest interessante, eller tankevækkende perspektiver eller historier, som de har hørt i løbet af aftenen. På den måde, så kan popcornene blive en anledning til at give en lille kompliment med på vejen.
 • Hold tiden: Vi gør altid en dyd ud af at holde tiden, så Samtalesalonen slutter præcis på det tidspunkt, vi har angivet i invitationen. Det er vigtigt af flere grunde: 1) Mange lader helt være med at komme til åbne møder og debatter, fordi de frygter, at det trækker i langdrag . 2) hvis du går over tid, begynder gæsternes opmærksomhed at rette sig mod parkeringsbilletter, babysittere, knurrende maver eller den truende morgendag – og de begynder lige så stille at sive eller sidde på nåle.

(Tyge Mortensen, frit efter Borgerlyst v/Nadja Pass og Andreas Lloyd)

https://www.linkedin.com/pulse/samtalesaloner-tyge-mortensen/