SCANNING af horisonten

Når man ‘scanner horisonten’ betyder det at man gør sig klog på hvad der kan forventes af forandringer i lokalområdet. Det er ikke drømme, men fakta vi går efter når man scanner horisonten. Denne fase kræver et stykke benarbejde med at indsamle data og viden og kan opdeles på denne måde:

 • LOKALT:
  • tendenser man oplever med befolkningssammensætningen, bosætningen, erhvervsudviklingen, osv.
  • planer som lokale virksomheder, foreninger og institutioner har i støbeskeen,
  • projekter der er på vej,
  • indsatsområder man har valgt at arbejde med i lokalrådet
 • EKSTERNT:
  • kommunale planer der er for lokalområdet,
  • nationale landdistrikspolitiske tiltag der kan udnyttes
  • megatrends som kan få indflydelse, ex. tekniske, politiske, sociale, økonomiske og værdi-baserede megatrends.

En scanning er primært et stykke kontorarbejde, evt suppleret af interviews. En del af informationerne kan man få fra kommunen, nogle kan man indsamle lokalt og nogle kan man søge på internettet.

Alle data fra en scanning, omsættes til det vi kalder ‘drivere’, dvs et antal drivkræfter som man tror vil komme til at forme lokalsamfundets fremtid de næste 2-5-10 år.

SCANNINGS fasen består af følgende trin:

 1. Indsamle data fra
  • Kommunen
   • politikker, strategier og lokalplaner
   • data de har på Jeres lokalområde
  • Spørgeskemaundersøgelser lokalt
 2. Trendspotting øvelse
  • Spot de megatrends, lokale tendenser og evt wild cards man tror kunne påvirke lokalsamfundet de næste 2-10år
  • En trend er en påvirkning der kan komme til at påvirke beboerne, foreningerne, institutionerne og lokalområdets nærmiljø.
  • List de trends op man tror vil få betydning på kort eller langt sigt (10 år)
 3. Drivers
  • Dataindsamlingen og trendspottingen samles i en række ‘drivers’, dvs drivkræfter som man tror vil kunne drive udviklingen de næste 10 år.
  • En driver kan være en af kommunenes strategier, eller det kan være en megatrend. Det kan også være et lokalt ønske/indsatsområde eller et lokalt partnerskab.
  • Der laves en bruttoliste der prioriteres (evt 5 stjerne) afhængig af hvor stærk en driver man tror den er.