Der er tre dogmer,

som skal følges når man skal etablere en BLUP styregruppe

 1. Initiativtager(ne) skal selv have lyst og mulighed for at indtræde i BLUP styregruppen
  • Et lokalråd kan ikke være initiativtager, det kan derimod en eller flere personer i lokalrådet, som så også forventes at deltage i styregruppen. Man kan starte en BLUP på mange måder, men hvis det er et lokalråd der beslutter sig til at lokalsamfundet skal have en BLUP, starter man med at vælge den eller de initiativtagere der skal etablere styregruppen.
  • Initiativtagerne, kan også være en uafhængig lokalgruppe der igangsætter en BLUP.
 2. Styregruppen skal kunne arbejde selvstændigt og være uafhængig af andre opgaver.
  • Styregruppen skal kun have BLUP som formål og skal sammensættes på basis af udpegning og ikke ex. efter afstemning på en generalforsamling. Det kan ikke være et lokalråd eller en bestyrelse fra en forening.
 3. Lokalsamfundet skal informeres og holdes informeret om styregruppens arbejde helt fra starten af.
  • Kendskab gir ejerskab, siger man og i dette sammenhæng gælder det også. Et vigtigt formål med en BLUP er at den øger involveringen og frivilligeheden og det starter med at folk føler sig informeret og inddraget.

Det er ligeledes tre hensigtserklæringer

med en BLUP, men de er ikke noget krav. Det er hensigtsmæssigt at:

 1. Styregruppen refererer til et lokalråd eller lignende lokalt representativ organisation.
 2. Styregruppen har et budget til at dække evt borgermøder og andre forventelige omkostninger.
 3. Styregruppen er sammensat udfra nedenstående model.

 

Hvordan sammensættes styregruppen?

Den ideelle styregruppe består af 6 personer. Bliver styregruppen mindre er den sårbar overfor frafald og bliver den større er det sværere at fastholde ansvaret. Men vi ved også, at det som regel også er det muliges kunst, og man kan sagtens ende med at bliver være færre eller flere.

Vi lægger også op til, at man forsøger at gå efter at få sammensat styregruppen efter Gladwells “Loven om de få” (Law of the few). Gladwell har analyseret sig frem til at få mennesker kan gøre en stor forskel hvis man sammensætter gruppen så de dækker tre typer af personprofiler:

 1. Fagnørden, som er god til at samle viden og er kvalitetsbevidst
 2. Netværkeren, der er god til at kontakte og samle mennesker
 3. Historiefortælleren, der er god til at formidle og sælge ideerne

Vi foreslår, at man bruger Gladwells teori år man afsøger lokalsamfundet for mulige profiler der inviteres med i styregruppen og helgardere med to personer på hver profil. Et godt spørgsmål er: “Hvem i styregruppen dækker, hvilke af de tre typer?”. Gladwell argumentere for at få mennesker på den måde kan udrette store ting sammen. Hvis man mangler en af profilerne, vil man ofte køre træt på et tidspunkt, eller mærke at man ikke kommer ud over rampen.

Vi håber, at det giver mening og kan være en guide til den vigtige opgave, ikke bare at få sat et hold af frivillige, men få sat det rigtige hold.

I den følgende video uddyber Tyge: