WALK&TALK

Hvad:

En Walk&Talk er betegnelsen for en samtale under en vandretur i smågrupperne af to eller tre personer, eller som det går op.

Bruges hvor?

Kan bruges som en samtalestruktur eller icebreaker under en proces, workshop eller borgermøde. Er god hvor man har behov for at få deltagerne rørt, samtidig med at de skal snakke sammen om noget der er relevant ift. BLUP.

Tid:

Vi foreslår 15-20 minutter. Helst ikke længere, hvis man vil holde momentum og fokus i samtalen.

Deltagere:

Bedst bare at være to. Man kan også sende tre afsted i grupperne, men hvis der bliver flere bliver samtalen ikke fortrolig og fokuseret nok.

Samtalestruktur:

Det er godt at lægge en struktur ind over deres Walk&Talk. Man kan sender deltagerne afsted med et løst formuleret samtaleemner de skal finde en løsning på, eller man kan give dem nogle samtalekort med spørgsmål de skal følge.

Roller:

Man kan bruger roller for at optimere samtalen og give den et struktur. Vi har følgende forslag

  • En er interviewer og må kun stille spørgsmål og den anden er historiefortælleren, som intervieweren skal have så meget ud af som muligt. Man skifter roller midtvejs.
    • Hvis de er tre kan den tredje være observatør og man skifter tre gange under turen.
  • Instruer øvelsen godt inden de sendes ud. Vis evt øvelsen ved kortvarigt at gå to og to ved siden af hinanden og hhv interview og fortæl. Indskærp meget at rollerne skal holdes. Det gør det både bedre og sjovere.

Opfølgning

En måde at afslutte en walk&talk på kunne være at når deltagerne kommer tilbage, samles de i gruppe af ca 6-10 og tager en runde, hvor hver deltager fortæller deres makkers historie.